Persondatapolitik

Foreningen af Danske Svinekonsulenter (FaDS) er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af FaDS, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved FaDS’s behandling af dine personoplysninger. FaDS behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

Hvornår indsamler og anvender vi dine personoplysninger?

FaDS indsamler oplysninger om dig, når du tilmelder dig som medlem af FaDS. Der indsamles navn, arbejdsgiver og e-mail adresse på dig for at kunne administrere dit medlemskab af FaDS, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Dine oplysninger bruges til:

  1. At kunne besvare konkrete henvendelser fra dig
  2. At sende vores nyhedsbrev til dig
  3. At kunne modtage til- og frameldinger til arrangementer
  4. At kunne oprette og tilmelde dig til relevante erfa-grupper
  5. At kunne opkræve årligt kontingent.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved indmeldelse i foreningen, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til FaDS.

Hvornår videregiver vi dine personoplysninger?

FaDS kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:Leverandører FaDS samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab, leverandører af FaDS hjemmeside samt hotel og konferencesteder i forbindelse med årlige arrangementer.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos FaDS.

Hvordan bruger vi billeder?

I forbindelse med eller efter arrangementer og aktiviteter i FaDS kan der blive lagt situations-billeder på foreningens hjemmeside eller Facebook side. Hvis du ønsker adgang til et billede eller ønsker et billede slettet, kan du til enhver tid rette henvendelse til den siddende bestyrelse.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

​FaDS har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. FaDS’s sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og FaDS kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå FaDS’s sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Hvilke rettigheder har du?

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Foreningen af Danske Svinekonsulenter (FaDS) behandler om dig, kan du rette henvendelse til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer. Oplysninger om bestyrelsens medlemmer findes på FaDS’s hjemmeside.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger FaDS behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode FaDS om at rette eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos FaDS er betinget af, at du afgiver og opdaterer navn, arbejdsgiver og e-mail adresse, da det er nødvendigt for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Hos FaDS gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for administration af dit medlemskab af FaDS eller i 5 år efter udmeldelse.

Hvad sker der, når vi ændrer denne personalepolitik?

​FaDS opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at FaDS løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver FaDS dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte et af foreningens bestyrelsesmedlemmer. Oplysninger på foreningens bestyrelsesmedlemmer findes på FaDS’s hjemmeside.

Henvendelser og spørgsmål

​Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.

På vegne af

Foreningen af Danske Svinekonsulenter
Kasser Caroline K. Simonsen, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev
ckn@landbonord.dk
Tlf. 61 54 65 34

http://www.fads.dk