ERFA-grupper

ERFA gruppe for Nyuddannede:

FaDS åbner op for en ny ERFA gruppe for nyuddannede. Kontakt Lisbeth eller Henrik hvis du er interesseret :

ERFA gruppe for nyansatte:

I december 2015 dag blev første møde i ERFA-gruppen for nystartede afholdt med 8 deltagere. Det interessante var, at deltagerne havde meget forskellige baggrunde og uddannelser ligesom de besad stillinger af meget forskellig art. Til fælles havde de dog alle, at de arbejder i svinebranchen og for svineproducenterne på en eller anden vis.. Henrik og undertegnede fra bestyrelsen deltog som facilitatorer, og gruppen havde besøg af Nordeas Landbrugschef Morten Riget for at tale om kunder i krise. Formålet var, at få afmystificeret bankerne som ”de onde, der blot lukker bedrifter på må og få, men i stedet lære og forstå, hvordan man opbygger en konstruktiv proces både i forhold til svineproducenten, men også til finansieringskilderne, hvad enten det er for en bedrift i afvikling, optimering eller udviklingssituationen. Tanken er, at gruppen på sigt bliver selvkørende, men FaDS facilitere endnu et møde i marts 2016, hvor turen går til Danish Crown i Horsens. Planen er, at der fremadrettet etableres nye grupper efter behov.

I marts 2016 afholdte FaDS ERFA-gruppen for nystartede konsulenter deres andet møde hos Danish Crown i Horsens. Jacob Rasmussen fra Ejerservice lagde ud med at fortælle lidt om virksomheden og DCs rådgivningsaktiviteter, og Ulrik var efterfølgende guide på en tur rundt, hvor vi så produktionen. Eftermiddagen blev brugt på “bordet rundt”, og der var masser at snakke om i gruppen.
Det var sidste gang, at Henrik og Lisbeth fra bestyrelsen deltog, da gruppen fremover vil være selvkørende.