Bestyrrelsesmedlemmer

Rikke Ingeman Svarrer (Formand):
Jeg er født i 1972, og er gift med Jakob, som er IT-medarbejder hos Danish Crown. Sammen har vi 2 piger, og vi er bosat på en nedlagt landejendom. Ingen af os er praktisk anlagt og begge har 10 tommelfingre, hvilket ikke altid fungerer godt sammen med et stuehus fra 1800-tallet!!
Jeg er født på grøntsags-øen Amager, men har været omkring både Hillerød og Jakarta gennem min opvækst, før vi returnerede til Dragør. Ingen af mine forældre har endnu gennemskuet, hvor interessen fra landbruget stammer fra. Mit eget bud er den braste drøm om at blive dyrlæge – man var vel heste-pige, der er fra en generation opvokset med ’Folk og fæ’, jeg havde dog ikke knofedtet/viljen til slid gennem gymnasiet. KVL blev løsningen – med en ambition om at skulle beskæftige mig med drøvtyggere. Svin var dog væsentligt mere interessante, da det kom til stykket!
I 1998 blev jeg færdig som agronom med speciale i svin, og da jobbet som svinerådgiver var at finde i Jylland, rykkede jeg teltpælene op og flyttede. Jeg var ansat ved Østjysk Svinerådgivning i 3,5 år. Derefter slog jeg mine folder på landbrugsskoler – dog som underviser og har endog præsteret at undervise ét af de andre nye medlemmer af FADS bestyrelse.
I februar 2009 blev jeg ansat ved Dansk Svineproduktion – som det hed dengang!! Sidenhen har vi været forbi Videncenter for Svineproduktion og nu SEGES. Her arbejder jeg som projektchef i Markedsføring!

Henrik Bech Pedersen (Næstformand):
Jeg er født i 1974 og er gift med Birgit. Birgit er sygeplejerske, og vi har 3 børn. Jeg er født og opvokset på en svinegård i det vestjyske og har taget Grønt Bevis fra Hammerum i 1997. Under landbrugsuddannelsen har jeg passet grise i hen ved 10 år. I 2002 afsluttede jeg som Jordbrugsteknolog fra Vejlby og blev ansat ved Svinerådgivningen Varde. I 2003 blev jeg ansat ved Svinerådgivning Vest og var efterfølgende ansat i godt 10 år. I april 2013 blev jeg ansat ved Merial Norden som konsulent. Merial Norden producerer og sælger vacciner til alle produktionsdyregrupper samt til de fleste kæledyr.
Jeg har ansvaret for kontakten til bl.a. den lokale svinerådgivning. Herudover yder jeg support til praktiserende svinedyrlæger og konsulenter. Endvidere arbejder jeg med afprøvninger af vacciner, hvor jeg finder og følger svinebesætninger samt tjekker data, e-kontrol og slagteridata.

Jens Erik Zerrahn (Sekretær)

Jeg er 48 år, bor i Jels (Sønderjylland) er gift med Vivi, og vi har sammen 3 børn i alderen 14, 17 og 20 år. Under uddannelsen på KVL aftjente jeg ligeledes min ”værnepligt som volontør” i Landsudvalget for Svin (nu SEGES) hvor jeg beskæftigede mig med hjemmeblanding af foder. I 1995 afsluttede jeg mit speciale hvor jeg i samarbejde med Forskningscenter Foulum og Landsudvalget for Svin undersøgte anvendelsen af fytase og de effekter forskellige doseringer har på fosforfordøjelighed og vækst hos smågrise. Et par måneder tidligere var jeg blevet ansat som rådgiver i Sønderjysk Svinerådgivning. I 1997 skiftede jeg til den private sektor og blev ansat i det hollandskejede selskab ORFFA hvor jeg som produktchef hovedsageligt beskæftigede mig med anvendelsen af aminosyrer, enzymer og organiske spormineraler i husdyrfoder. I 2006 skulle der ske noget nyt og jeg søgte ansættelse hos Chr. Hansen i en global supportfunktion rettet mod medarbejdere og kunder omkring probiotika. I 2008 gik tingene imidlertid i fisk idet jeg blev ansat som Forsknings- og udviklingschef i fiskefodervirksomheden Aller Aqua vor jeg forestod udviklingen af fodersortimentet til 14 forskellige arter af opdrætsfisk. I 2011 sluttede ringen sig ,da jeg skiftede til Evonik, og fik muligheden for at vende tilbage til aminosyrerne og igen at beskæftige mig med ernæring af fjerkræ og svin udover akvakulturen som jeg i mellemtiden blev meget fascineret af. Efter at have arbejdet i det nordiske og baltiske marked i nogle år, har jeg siden 2018 været Teknisk Direktør for vore globale kunder i Evonik Animal Nutrition.

I min fritid nyder jeg at tage geværet over skulderen og gå på jagt i Danmark og Sverige og i sommermånederne at tage en god tur i havkajakken.

Caroline Kold Simonsen (Kasserer):

Jeg er født i 1985, gift med Jens Christian og sammen har vi tre børn. Vi er bosiddende på en ejendom vest for Hjørring i Nordjylland, hvor vi driver 110 ha jord i samarbejde med mine forældre. Jeg er opvokset på en gård med slagtesvin, og det har altid været arbejdet med dyrene, der fangede min interesse. Jeg blev færdig som agronom (eller som kandidat i Animal Science, som det kom til at hedde) i 2012. Mit første job var som produktkonsulent hos Vilomix, hvor jeg var i ca. et år. I foråret 2013 startede jeg som rådgiver ved LandboNord Svinerådgivning. Her er mine primære arbejdsopgaver foderoptimeringer, foder- og råvarehandler, slagtesvinerådgivning, budgetter og DB-tjek. Arbejdet som kasser i FaDS’s bestyrelse giver mig mulighed for at komme tættere på det store netværk, som denne forening giver mulighed for.

Janni Hales (Arrangementsminister):

Jeg er 33 og bor i øjeblikket i Nordvest i København. Jeg kommer oprindeligt ud af en slagteri-familie i Bjerringbro, hvor det meste af min opvækst dog foregik på byens rideskole. Jeg blev færdig som cand. scient. i Ani­mal Science i 2011, hvor jeg skrev speciale i samarbejde med VSP om pattegrisedødelighed hos løse diegivende søer. Derefter blev jeg hængende på Frederiksberg og lavede ph.d. -igen i samarbejde med VSP- om udvikling af en ny type faresti. Vi undersøgte hvordan kortvarig brug af boks omkring faring påvirker soens og grisenes velfærd, og besætningens produktivitet, under danske forhold. Undervejs i forløbet var jeg i Australien og arbejde med implementering af denne type faresti i kommerciel produktion. Da jeg blev færdig med phd’en i 2015 fortsatte jeg som post doc, men nu også med fokus på ernæring af polte. I 2016 startede jeg i mit nuværende job som produktchef hos Jyden, hvor jeg står for udvikling og styring af vores produktprogram til svinestalde. Jeg er også med til at undervise vores medarbejdere og studerende, og jeg er ude hos landmænd både i Danmark og i udlandet, for at teste nye produkter eller snakke om staldindretning og udvikling af deres produktion.

Pia Sørensen (Suppleant):

Jeg er født i 1986 og opvokset på en gård nær Billund, hvor mine forældre havde deltidslandbrug med planteavl og kødkvæg. Interessen for dyr, store som små, har altid være der og efter gymnasiet tog jeg et sabbat år, hvor jeg passede grise. Det ene år tog det andet og en dag var jeg faglært landmand og produktionsleder. Jeg manglede noget teori og i 2015 blev jeg færdig som kandidat i Agrobiologi (det jyske svar på agronom), hvor jeg skrev speciale om søstjerner som alternativ proteinkilde til smågrise. Ugen efter startede jeg ved SvineRådgivningen i Herning, hvor jeg i dag har udelukkende foderrelaterede opgaver herunder foderoptimeringer til ind- og udland, , råvarebudgetter, bundlinjeoptimeret fodring og  foderrelateret staldgangsrådgivning.