Bestyrrelsesmedlemmer

Janni Hales (Formand):
Jeg er født i 1984 og bor i øjeblikket i Nordvest i København. Jeg kommer oprindeligt ud af en slagteri-familie i Bjerringbro, hvor det meste af min opvækst dog foregik på byens rideskole. Jeg blev færdig som cand. scient. i Ani­mal Science i 2011, hvor jeg skrev speciale i samarbejde med VSP om pattegrisedødelighed hos løse diegivende søer. Derefter blev jeg hængende på Frederiksberg og lavede ph.d. -igen i samarbejde med VSP- om udvikling af en ny type faresti. Vi undersøgte hvordan kortvarig brug af boks omkring faring påvirker soens og grisenes velfærd, og besætningens produktivitet, under danske forhold. Undervejs i forløbet var jeg i Australien og arbejde med implementering af denne type faresti i kommerciel produktion. Da jeg blev færdig med phd’en i 2015 fortsatte jeg som post doc, men nu også med fokus på ernæring af polte. I 2016 startede jeg i mit nuværende job som produktchef hos Jyden, hvor jeg står for udvikling og styring af vores produktprogram til svinestalde. Jeg er også med til at undervise vores medarbejdere og studerende, og jeg er ude hos landmænd både i Danmark og i udlandet, for at teste nye produkter eller snakke om staldindretning og udvikling af deres produktion.

Henrik Bech Pedersen (Næstformand):
Jeg er født i 1974 og er gift med Birgit. Birgit er sygeplejerske, og vi har 3 børn. Jeg er født og opvokset på en svinegård i det vestjyske og har taget Grønt Bevis fra Hammerum i 1997. Under landbrugsuddannelsen har jeg passet grise i hen ved 10 år. I 2002 afsluttede jeg som Jordbrugsteknolog fra Vejlby og blev ansat ved Svinerådgivningen Varde. I 2003 blev jeg ansat ved Svinerådgivning Vest og var efterfølgende ansat i godt 10 år. I april 2013 blev jeg ansat ved Merial Norden som konsulent. Merial Norden producerer og sælger vacciner til alle produktionsdyregrupper samt til de fleste kæledyr.
Jeg har ansvaret for kontakten til bl.a. den lokale svinerådgivning. Herudover yder jeg support til praktiserende svinedyrlæger og konsulenter. Endvidere arbejder jeg med afprøvninger af vacciner, hvor jeg finder og følger svinebesætninger samt tjekker data, e-kontrol og slagteridata.

Jens Erik Zerrahn (Sekretær)
Jeg er 48 år, bor i Jels (Sønderjylland) er gift med Vivi, og vi har sammen 3 børn i alderen 14, 17 og 20 år. Under uddannelsen på KVL aftjente jeg ligeledes min ”værnepligt som volontør” i Landsudvalget for Svin (nu SEGES) hvor jeg beskæftigede mig med hjemmeblanding af foder. I 1995 afsluttede jeg mit speciale hvor jeg i samarbejde med Forskningscenter Foulum og Landsudvalget for Svin undersøgte anvendelsen af fytase og de effekter forskellige doseringer har på fosforfordøjelighed og vækst hos smågrise. Et par måneder tidligere var jeg blevet ansat som rådgiver i Sønderjysk Svinerådgivning. I 1997 skiftede jeg til den private sektor og blev ansat i det hollandskejede selskab ORFFA hvor jeg som produktchef hovedsageligt beskæftigede mig med anvendelsen af aminosyrer, enzymer og organiske spormineraler i husdyrfoder. I 2006 skulle der ske noget nyt og jeg søgte ansættelse hos Chr. Hansen i en global supportfunktion rettet mod medarbejdere og kunder omkring probiotika. I 2008 gik tingene imidlertid i fisk idet jeg blev ansat som Forsknings- og udviklingschef i fiskefodervirksomheden Aller Aqua vor jeg forestod udviklingen af fodersortimentet til 14 forskellige arter af opdrætsfisk. I 2011 sluttede ringen sig ,da jeg skiftede til Evonik, og fik muligheden for at vende tilbage til aminosyrerne og igen at beskæftige mig med ernæring af fjerkræ og svin udover akvakulturen som jeg i mellemtiden blev meget fascineret af. Efter at have arbejdet i det nordiske og baltiske marked i nogle år, har jeg siden 2018 været Teknisk Direktør for vore globale kunder i Evonik Animal Nutrition.

I min fritid nyder jeg at tage geværet over skulderen og gå på jagt i Danmark og Sverige og i sommermånederne at tage en god tur i havkajakken.

Caroline Kold Simonsen (Kasserer):
Jeg er født i 1985, gift med Jens Christian og sammen har vi tre børn. Vi er bosiddende på en ejendom vest for Hjørring i Nordjylland, hvor vi driver 110 ha jord i samarbejde med mine forældre. Jeg er opvokset på en gård med slagtesvin, og det har altid været arbejdet med dyrene, der fangede min interesse. Jeg blev færdig som agronom (eller som kandidat i Animal Science, som det kom til at hedde) i 2012. Mit første job var som produktkonsulent hos Vilomix, hvor jeg var i ca. et år. I foråret 2013 startede jeg som rådgiver ved LandboNord Svinerådgivning. Her er mine primære arbejdsopgaver foderoptimeringer, foder- og råvarehandler, slagtesvinerådgivning, budgetter og DB-tjek. Arbejdet som kasser i FaDS’s bestyrelse giver mig mulighed for at komme tættere på det store netværk, som denne forening giver mulighed for.

Kira Langkjer:
Jeg er født i 1980 og er gift med Karsten. Vi har 2 drenge. Jeg er født og opvokset i en landsby i Sønderjylland, hvor en stor del af tiden blev tilbragt sammen med heste. I dag er jeg bosiddende i Vestjylland på en nedlagt ejendom.
Jeg afsluttede agronomuddannelsen i 2008, hvor specialet omhandlende ”Fosfor til drægtige og diegivende søer” blev udarbejdet i samarbejde med Danmark Jordbrugsforskning, Foulum. I løbet af uddannelsen, var jeg volontør hos LandboNord Svinerådgivning.  Efter endt uddannelse arbejdede jeg som miljørådgiver hos Jysk Landbrugsrådgivning/Sagro i 9 år. Jeg arbejdede i en kort periode for det kommunale, men fik i 2018 job som miljørådgiver hos SvineRådgivningen. Her udarbejder jeg miljøgodkendelser/anmeldelser til svineproducenter.

Kasper kvist Jacobsen:
Jeg er født i 1993 og er født og opvokset på et nedlagt landbrug ved Thorsø. Til dagligt er jeg lærer på Grindsted Landbrugsskole, hvor jeg underviser i svineproduktion og økonomi, Jeg har arbejdet med landbrug siden 2007, hvor jeg malkede efter skole, og sidenhen begyndte jeg at passe grise. Efter at jeg afsluttede min uddannelse som faglært landmand flyttede jeg til Karup J, hvor jeg begyndte at passe frilandsgrise, siden hen har jeg læst videre til agrarøkonom samt taget en akademiuddannelse i ledelse.
I dag bor jeg i Bording sammen med min kone og vores to børn på henholdsvis 3 år og 1 år. og sammen driver vi 138 ha jord og har 650 stipladser til slagtesvin. I min fritid går jeg bl.a. på jagt,  og spiller fodbold.