Legater til studieture

Hvis man er så heldig at skulle afsted på en faglig studietur, og man er medlem af FADS, er der mulighed for at kunne søge to rejse- og studielegater.
Det er Jubilæumsfonden og Astrid og H.K. Olsens Fond.

Midlerne er forbeholdt medlemmer, og uddeling sker hvert år pr. 1. april og 1. oktober. Der skal anvendes et ansøgningsskema, som fås hos Susanne Bach Frandsen (sbf@seges.dk).

Der kan søges kollektivt men også individuelt. Ved kollektive ansøgninger skal der med ansøgningen følge en liste med navne på den eller de personer, der søges rejselegat til.

Det er ansøgerens opgave at dokumentere det nødvendige medlemsskab af foreningen (en af de faglige interesseforeninger som fx FADS). En anden betingelse er, at tilskud er søgt og bevilget, inden rejsen foregår.

Alle medlemmer i FADS kan derfor søge om et legat på 2.000 kr. Det kræver, at man er medlem og ikke har fået penge året før. Legater udbetales individuelt til medlemmer, selv om turen er arrangeret kollektivt, og legatet skal dække egenbetalingen til turen.