Om FaDS

FaDS er en forening for alle, der arbejder i grisebranchens følgeerhverv og et sted, hvor man som grisefaglig konsulent, rådgiver, underviser, forsker mm. kan udbygge sit netværk. Foreningen er også et sted, hvor vi kan mødes og danne fundament for forhåbentlig fremtidigt samarbejde på tværs og sparring mellem alle de dygtige folk, der alle arbejder for griseproducenterne

Foreningen af Danske Svinekonsulenter (FaDS) blev dannet tilbage i 1971, hvor foreningen faktisk allerede nogle år inden startede som en lukket ERFA gruppe for svinekonsulenter. I 1970 skrev den daværende formand Svend Duedahl Vesterlund rundt til kollegaer, om man var interesseret i at melde sig ind i en forening, der havde til formål at arrangere møder og støtte agronomer i svineproduktionen. I 2023 ændrede foreningen navn til ‘FaDS – Dit Hyologiske Netværk’.

Værdigrundlaget for foreningen er stadig den dag i dag det, som det altid har været, hvilket er det sociale aspekt krydret med en vis grad af faglighed.