Generalforsamling

Nytårskur 2022 er desværre AFLYST!

 

Generalforsamlingen afholdes virtuelt d. 7. januar 2022 kl. 13-14.

Tilmeldingen sker via link ovenfor. På dagen vil i modtage et link med adgang til generalforsamlingen.

Dagsorden

 • Valg af stemmetællere og dirigent
 • Optagelse af nye medlemmer m.m.
 • Formandsberetning v. Janni Hales
 • Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Caroline Simonsen (fremlæggelse af 2 års regnskaber: regnskab 2019-2020 og regnskab 2020-2021)
 • Fastsættelse af kontingent for næstfølgende år
 • Indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, se nedenstående
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På valg:
  • Henrik Bech Pedersen, næstformand – GENOPSTILLER IKKE
  • Jens-Erik Zerrahn, sekretær – GENOPSTILLER IKKE
  • Kira Langkjer, suppleant – GENOPSTILLER
 • Valg af revisorer og revisorsuppleant
 • Eventuelt

BESTYRELSENS FORSLAG OM VEDTÆGTSÆNDRING
Bestyrelsen fremlægger til generalforsamlingen den 7. januar 2022 et forslag til vedtægtsændring, der gør det muligt, at medlemmer, som skifter branche eller jobfunktion, fortsat kan være medlemmer, eller personer med dybdegående interesse indenfor et af svineproduktionens følgeerhverv kan blive medlem.
Dette gøres i et ønske om at holde på foreningens medlemmer samt udvide foreningens medlemsgrundlag i en tid, hvor branchen skrumper.

Nuværende vedtægter:
3) Medlemmer
Der er to former for medlemskab. Som A-medlem kan optages personer med ansættelse i faglige eller forsøgsmæssige organisationer indenfor svineproduktion samt personer, der har en rådgivende, undervisende, formidlende eller salgsorienteret funktion indenfor svineproduktion. Bestyrelsen præsenterer nye A- og P-medlemmer på generalforsamlingen. P-medlemmer er pensionerede A-medlemmer eller studerende. Kun A-medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne æresmedlemmer.

Forslag til vedtægtsændring:
3) Medlemmer
Der er to former for medlemskab: A- og P-medlemmer. Som A-medlem kan optages personer med ansættelse i faglige eller forsøgsmæssige organisationer indenfor svineproduktion samt personer, der har en rådgivende, undervisende, formidlende, salgsorienteret funktion eller generelt dybdegående interesse indenfor svineproduktionen. Tidligere A-medlemmer kan fortsætte som A-medlemmer ved branche- eller jobskifte.
Bestyrelsen præsenterer nye A- og P-medlemmer på generalforsamlingen. P-medlemmer er pensionerede A-medlemmer eller studerende. Kun A-medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne æresmedlemmer.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter at man er medlem af foreningen, dvs. har betalt kontingent for 2022. Tilmelding skal ske senest torsdag d. 6. januar 2022 kl. 12.00. 

Kontingent kan betales via link ovenfor ved at vælge ‘ingen deltagelse’ under punktet nytårskur.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 5. januar 2022.