Nytårskur

Generalforsamling og Nytårskur 2020

Generalforsamling og Nytårskur 2020 afholdes d. 2 og 3. januar 2020 på Hotel Vejlefjord. Invitationer er udsendt til foreningens medlemmer.

Tema for Nytårskuren 2020: ’Hvorfor gør de ikke som vi siger?’

I år sættes fokus på, hvordan vi får kunderne til at tage mod vores råd – og også få dem indarbejdet i hverdagen. Vi sætter også fokus på vigtigheden af at pleje sit netværk – under de helt rigtige rammer!

Som vanligt er vores ordstyrer Anders Søgaard, Chefkonsulent i Koncern Kommunikation og Foreningsforhold, Landbrug og Fødevarer

Prisen for deltagelse i generalforsamlingen og kuren er: kr. 3.150,00 inkl. overnatning i enkeltværelse. Det er et krav, at der indløses medlemskab for 2020 ved tilmelding på kr. 650,00.

Der er 10 pladser til en reduceret pris af kr. 500,00 til studerende på kandidatuddannelsen. Førstegangsdeltagende har fortrinsret, og der trækkes lod mellem resten. Hvis du ønsker at komme i betragtning til én af de billige pladser, skal du sende en mail til Janni på jhp@jydenbur.dk.

Tilmelding er bindende, og penge refunderes ikke ved sygdom eller anden årsag til manglende deltagelse. Tilmelding skal ske senest søndag d. 15. december 2019.

Program

Torsdag d. 2. januar 2020

13.45 Ankomst til Ankomst til Hotel Vejlefjord, Vejle – Let forfriskning

14.15 Hvordan bruger jeg mit netværk v/ Jacob Jørgensen, Commercial Director for FC Midtjylland
Fokus på netværk, og hvordan relationer skabes gennem netværket!

14.45 Netværksevent – Spa og spil

17.00 Tjek-in og omklædning

17.45 Velkomstdrinks

GENERALFORSAMLING I FADS

Program
1. Valg af stemmetællere
2. Præsentation af nye medlemmer
3. Beretning om foreningsvirksomhed v/ Rikke Ingeman Svarrer
4. Fremlæggelse af regnskab v/ Caroline Kold Simonsen
5. Fastlæggelse af kontingent for næstfølgende år v/ Rikke Ingeman Svarrer
6. Indkomne forslag v/ Rikke Ingeman Svarrer
7. Valg af formand
På valg: Rikke Ingeman Svarrer – modtager ikke genvalg
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
På valg:
Caroline Kold Simonsen – modtager genvalg
Janni Hales Pedersen – modtager genvalg
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
På valg:
Dorthe Poulsgaard Frandsen og Anders Hedegaard – begge modtager genvalg
Revisorsuppleant: Merete Lehmann Andersen – modtager genvalg
10. Årets Lampetpris
11. Eventuelt

19.00 Middag
Præsentation af nye medlemmer
Årets gang i sang v/ Bjarne Knudsen og Jacob Dall

00.00 Natmad – sponseret af Tican

PROGRAM
Fredag d. 3. januar 2020

Dagens ordstyrer: Anders Søgaard

8.30 Åbning af nytårskuren v/ Rikke Ingeman Svarrer

8.40 Hvor henter jeg min inspiration, når jeg udvikler min bedrift? v/ mælkeproducent Lars Kristensen, formand for Landboforeningen Limfjord
Hvad skal der til for at jeg får den sparring, der gør at jeg rykker mig?

Fixed mindset kontra growth mindset v/ chefkonsulent Ivan Damgaard, SEGES
Hvad kendetegner de 2 % dygtigste landmænd i Danmark?

9.30 Kaffepause

10.00 Når kulturen spænder ben? v/ antropolog Dennis Nørmark
Kan manglende indsigt i forskellige kulturer i staldene være en årsag til manglende forståelse?

11.15 Kaffepause

11.45 Kan man nudge sig til, at de gør som vi vil have? v/ Chief Operating Officer Jossi Steen-Knudsen, iNudgeYou
Hvordan kan adfærdsdesign og nudging bruges i hverdagen?

13.15 Frokost og tak for i år